Trude og Magne Johnny Sætre

Vi har kjøpt leilighet gjennom Memoshome og opplevde at vi fikk god, effektiv og personlig service og oppfølging i kjøpsprosessen. Vi føler vi har blitt godt ivaretatt som kunder. I ettertid av kjøpet har vi  fått god oppfølging på service og eventuelle avtaler som har blitt inngått. Memoshome har for oss vært en god og pålitelig eiendomsmegler å forholde seg til.

Med vennlig hilsen

Trude og Magne Johnny Sætre