Alanya Real Estate
Construction & Investment

Arv av fastighet i Turkiet

Arv av fastighet i Turkiet

Köp av fastighet är en viktig investering och vi förväntar oss att kunna använda vår bostad problemfritt och under en lång tid framöver.

Men vad händer med din fastighet vid ett ev. dödsfall? Vem kommer att tillåtas att bo där?

Arv av egendom för utlänningar i Turkiet sker i enlighet med lagarna i det land som de är medborgare i. Vid beslut om arv vid fast egendom kommer en turkisk domstol utan tvekan att be om ett upprättat dokument från ditt hemland.

När allt kommer omkring är lagarna om arv relativt komplicerade oavsett om det gäller ditt eget hemland och när det kommer till utländska fastigheter  blir allt mer komplicerat med tanke på bristande kunskap i språk, lagar och seder.

Vi rekommenderar därför att man upprättar ett testamente i sitt hemland men även ett liknande dokument hos Notarius Publicus här i Turkiet. Att upprätta ett testamente är en enkel procedur som senare kommer bespara din familj mycket tid.  

 

Hela proceduren är mycket enkel, till att börja med bör du förbereda följande dokument:

  1. Ditt pass i original samt kopia
  2. TAPU i original samt kopia
  3. Kopia av arvingarnas pass
  4. 4 st fotografier av dig
  5. Turkiskt skattenummer

Därefter avtalar du tid med en auktoriserad översättare samt två vittnen som måste vara turkiska medborgare. Översättaren ska översätta ditt pass som tas med till Notarius Publicus. Du behöver också ett intyg om att du är vid psykisk hälsa, observera att detta intyg är giltigt bara en dag.

Alla handlingar tas så med till Notarius Publicus, där notarien kommer att förbereda texten till testamentet. Översättaren översätter texten munligt och ändringar får lov att göras vid behov. Testamentet upprättas i tre exemplar, var och en av kopiorna innehåller fotografi och underskrift av den som upprättar testamentet liksom underskrift av två vittnen samt översättaren.

Memoshome hjälper dig att organisera alla nödvändiga dokument och vägleder dig genom hela processen. 

Vi önskar dig ett långt och lyckligt liv i din Lägenhet eller Villa i Turkiet!

 

Arv av fastighet i Turkiet
Arv av fastighet i Turkiet
Arv av fastighet i Turkiet

Kontaktformulär

Fyll i koden

Kontakta oss nu via WhatsApp! Kontakta oss nu via WhatsApp!
Kontakta oss nu via WhatsApp!