Alanya Real Estate
Construction & Investment

Hälsoförsäkring och hemförsäkring

 Sjukförsäkring och medicinsk behandling i Turkiet

Planerar du ett längre uppehälle i Turkiet, är det viktigt att se till att du har en gällande försäkring som täcker ev. sjukhus- vistelser och andra oväntade händelser.

Med tanke på att medicinska tjänster i Turkiet är relativt dyra, rekommenderar vi våra kunder att köpa en sjukförsäkring direkt från ett lokalt försäkringsbolag, som då hjälper dig att välja det för dig mest optimala alternativet beroende på din situation och dina önskemål.

Enligt de senaste ändringarna i lagen, är möjlig förnyelse av uppehållstillstånd i Turkiet för utländska medborgare endast möjligt om du har en gällande sjukförsäkring.

Råkar du ut för en olycka kan behandlingen som krävs vara mycket kostbar men har du en bra försäkring täcker den en betydande del av kostnaderna. 

Villkor och medicinsk täckning står specifiserat i kontraktet för din privata sjukförsäkring. 

 

Hemförsäkring i Turkiet

Vi rekommenderar alla våra kunder att teckna en hemförsäkring för sin semesterbostad. En hemförsäkring täcker skador vid brand, vattenläckage, naturkatastrofer och inbrott.

Försäkring mot jordbävning ( DASK ) är obligatorisk för alla bostäder i Turkiet. DASK är obligatorisk vid registrering av vatten- och strömabonnement, samt också vid ansökan om uppehållstillstånd i Turkiet. 

Om det skulle inträffa en händelse under tiden du inte är här hjälper vi dig att snabbt kontakta ditt försäkringsbolag och vidta lämpliga åtgärder för den skada som orsakats.

Våra konsulenter ger dig relevant information om olika typer försäkring för lösöre och fast egendom. 

 

 Kontakt med ett försäkringsbolag på dina vägnar

Skulle det uppstå ett försikringstilfälle under din frånvaro, kan du vara trygg på att Memoshome's representanter kommer bistå med full assistens kring kontakt med försäkringsbolag och fullföra de nödvändiga åtgärder som krävs.  

 

 

 

Hälsoförsäkring och hemförsäkring
Hälsoförsäkring och hemförsäkring
Hälsoförsäkring och hemförsäkring
Hälsoförsäkring och hemförsäkring
Hälsoförsäkring och hemförsäkring
Hälsoförsäkring och hemförsäkring

Kontaktformulär

Fyll i koden

Kontakta oss nu via WhatsApp! Kontakta oss nu via WhatsApp!
Kontakta oss nu via WhatsApp!