Alanya Real Estate
Construction & Investment

Vad är Tapu?

TAPU är det officiella dokumentet som visar en egendoms rättmätiga ägare.

I TAPU står ägarens fulla namn. fotografi av ägaren samt detaljerad information om egendomen.

Efter att man fått ett godkännande från de aktuella kontrollorgan för utländska medborgare samt betalat relevanta skatter och avgifter, mottar köparen sitt TAPU, dvs det dokument som bekräftar att transaksjonen av ägandeskapet från säljaren till köparen är utförd. Hela proseduren med att få TAPU registrerat på nya ägaren tar endast mellan 1- 3 dagar. 

 Följande upplysningar står specifiserat:

1-Region

2-Stad

3-Distrikt

4-Landsby

5-Gata

6-Läge

7-Tomtnummer

8- Egendomstyp

9-Tomtens storlek i m2

10-Boundaries

11-Godkänd bruksrätt

12-Taxeringsvärde

13-Purpose of the real estate

14- Andel av tomt

15-Blocknummer

16-Våning

17-Lägenhetsnummer

18-Tidigare ägare och vem egendomen överförs till

19-Ägare

20-Datum för överföringen ( registrering av lagfart )

21-Registreringsnummer

22-Underskrift från fastighetskontoret

 

* Det finns tre huvudsakliga typer av fastigheter: Tomtmark, Bostadsfastigheter, Kommersiella fastigheter

** KAT MÜLKIYETI visar rättigheten till innehavet av tomten och den färdigställda bostaden som är byggd på den

** KAT IRTIFAKI visar rättigheten till tomten och bostaden som är under uppförande på denna. 

** DEVRE MULK betyder att man köper endast rätten att använda bostaden/ fastigheten för en kort period. 

 *** Orsak till överlåtande av en fastighet kan t ex vara: försäljning, arv, gåva etc.

 Ett TAPU finns i två olika färger, rött och blått. Rött TAPU visar äganderätten till en lägenhet, villa eller en kommersiell fastighet. Blått TAPU visar äganderätten till tomtmark. 

Vad är Tapu?
Vad är Tapu?

Kontaktformulär

Fyll i koden

Kontakta oss nu via WhatsApp! Kontakta oss nu via WhatsApp!
Kontakta oss nu via WhatsApp!