Alanya Reality
Výstavba & Investovanie

Dedenie Nehnuteľnosti v Turecku

Dedenie nehnuteľnosti v Turecku

Nadobudnutie nehnuteľnosti je veľmi vážna investícia. Samozrejme všetci plánujeme užívať náš nový dom šťastlivo a spokojne po dlhé obdobie. Nikto z nás tu však nie je naveky. Čo sa ale stane v prípade, ak zrazu odídeme z tohto sveta? Kto bude potom môcť naďalej bývať v našom dome? 

Stať sa právoplatným dedičom je pomerne zložitý proces dokonca aj vo Vašej rodnej krajine, a pokiaľ sa jedná o zahraničie ešte náročnejšie z dôvodu nedostatočnej znalosti jazyka a dedičského práva príslušnej krajiny. 

Dedenie nehnuteľnosti v Turecku, ako cudzí štátny príslušník, prebieha podľa legislatívy krajiny Vášho pôvodu. Ak príde k situácii ohľadom dedenia nehnuteľného majetku, súd v Turecku bude požadovať ustanovujúce dokumenty pre prepis listu vlastníctva podľa nariadení Vašej krajiny.

Odporúčame Vám spísať závet na nehnuteľnosť v Turecku, ako testament formou notárskej zápisnice, priamo vo Vašej rodnej krajine ako aj v Turecku. Spísanie dokumentu, posledné prianie na nehnuteľnosť zakúpenú v Turecku, si vyžaduje jeden pracovný deň. Ochráni však Vašu rodinu a blízkych od možných nepríjemností.

 

Celá procedúra je veľmi jednoduchá. Predtým ako začnete, pripravte si nasledujúce dokumenty:

1 - Váš cestovný pas a fotokópiu;

2 - Tapu, list vlastníctva a fotokópiu;

3 - Kópiu cestovného pasu Vašich právoplatných dedičov;

4 - Vaše fotografie v pasovom formáte 4ks;

5 - Daňové číslo platné v Turecku.

 

Je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie s prísažným prekladateľom, notárom a dvoma svedkami tureckého občianstva. Prítomnosť prekladateľa je nevyhnutná počas celého dňa alebo procesu vybavovania.  

Deň pred plánovaným stretnutím s notárom, odošlite fotokópiu Vášho cestovného pasu pre prípravu úradného prekladu. V deň podpisu dokumentov, navštívte štátnu nemocnicu spolu s prekladateľom a požiadajte o osvedčenie potrvrdzujúce Vaše duševné zdravie. Potvrdenie je platné len jeden deň, preto musíte prísť do nemocnice skoro ráno. (Je možné, že sa zdržíte v rade pacientov a notárske kancelárie v Turecku sú otvorené do 17.00 hod.)

Všetky vymenované dokumenty spolu s osvedčením prinesiete notárovi, ktorý pripraví text testamentu. Svedkovia sú povinnní predložíť preukaz totožnosti na notárskom úrade. Prísažný prekladateľ pretlmočí text závetu priamo testátorovi, poručiteľovi. Ak je potrebné, zmeny v texte môžu byť vykonané. 

Posledná vôla na nehnuteľnosť nadobudnutú v Turecku je pripravená v troch identických vyhotoveniach. Každá kópia obsahuje fotografiu a podpis závetcu/testátora ako aj podpis oboch prítomných svedkov a tlmočníka. Jeden exemplár si ponecháva vlastník nehnuteľnosti, druhý sa zakladá do registra na notárskom úrade a tretí posiela notár na Ministerstvo Obyvateľstva. 

Priebeh dedenia nehnuteľnosti v Turecku je nasledovný. Právny nástupca poručiteľa, dedič, kontaktuje advokáta v Turecku. Pre uskutočnenie prepisu, právny zástupca odošle žiadosť na Ministerstvo Obyvateľstva a predloží potrebné dokumenty súdu vrátane závetu a úmrtného listu. Po ukončení dedičského konania, súd vydá rozhodnutie, na základe ktorého nadobudne tureckú nehnuteľnosť právoplatný dedič

 

Služby Memoshome Vám pomôžu pripraviť potrebné dokumenty a zorganizovať celú procedúru. 

Prajeme Vám šťastný a dlhý život vo Vašom Apartmáne alebo Vile v Turecku! 

Dedenie Nehnuteľnosti v Turecku
Dedenie Nehnuteľnosti v Turecku
Dedenie Nehnuteľnosti v Turecku

Kontaktný formulár

Zadajte kód

Kontaktujte nás cez WhatsApp! Kontaktujte nás cez WhatsApp!
Kontaktujte nás cez WhatsApp!