Alanya Reality
Výstavba & Investovanie

TAPU, List Vlastníctva - Vlastnícke právo na nehnuteľnosť v Turecku

TAPU je právny dokument dokazujúci plné vlastnícke právo na nehnuteľnosť nadobudnutú v Turecku.

Po uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy a dokončení všetkých procedúr požadovaných pre uskutočnenie prevodu nehnuteľnosti, zástupca realitnej kancelárie s udelením plnej moci od klienta predloží potrebné dokumenty úradu registrácie nehnuteľnosti Tapu a Katastru ( https://www.tkgm.gov.tr/tr ) v konkrétnom meste a okrese kde bola nehnuteľnosť nadobudnutá.

Jediným štátnym orgánom v Turecku vykonávajúci a kontrolujúci proces dokumentácie kúpy nehnuteľnosti je tzv. Tapu Úrad a Katastrálny úrad. Táto organizácia ako štátny ručiteľ overuje legálnosť a transparentnosť prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Po prijatí kladného vyjadrenie od príslušného kontrolného orgánu pre cudzincov, kupca obdrží úradný dokument Tapu, potvrdzujúci, že prevod Listu vlastníctva na nového majiteľa už bol uskutočnený.

Obdobie vybavovania listu vlastníctva Tapu, prevod a registrácia, si vyžaduje 1-3 dni. Všeobecné pravidlo: Právoplatným vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate po obdržaní listu vlastníctva Tapu na Vaše meno. To je však uskutočnené až keď je uhradená posledná splátka, a tým aj zároveň celá kúpno-predajná cena nehnuteľnosti. Majiteľom nehnuteľnosti v Turecku sa môže stať jeden a viac fyzických alebo právnických osôb.

Aké údaje sú uvedené v Tapu ?   

  1 - Kraj

  2 - Mesto

  3 - Okres

  4 - Obec

  5 - Ulica

  6 - Lokalita

  7 - Číslo parcely

  8 - Typ nehnuteľnosti*

  9 - Celková výmera výstavby

10 - Hranice

11 - Forma vlastníctva**

12 - Katastrálna hodnota

13 - Účel nehnuteľnosti

14 - Spoluvlastnícky podiel na pozemku nehnuteľnosti 

15 - Blok

16 - Poschodie

17 - Číslo apartmánu

18 - Pôvodný majiteľ a príčina prevodu listu vlastníctva*

19 - Majiteľ nehnuteľnosti

20 - Dátum prevodu listu vlastníctva (registrácia Tapu)

21 - Číslo v katastrálnom registri

22 - Podpis oprávnenej osoby Tapu úradu

 * Rozlišujú sa tri typy nehnuteľného majetku: Stavebný pozemok, Rezidenčné nehnuteľnosti, Komerčné nehnuteľnosti.

** KAT MÜLKIYETI vlastnícke právo na pozemok a dokončenú rezidenčnú nehnuteľnosť postavenú na tomto pozemku.

** KAT IRTIFAKI vlastnícke právo na pozemok a stále prebiehajúcu výstavbu rezidenčnej nehnuteľnosti na tomto pozemku.

** DEVRE MULK znamená, že majiteľ si kupuje jedine právo používať nehnuteľnosť na krátke časové obdobie v roku (druh časového vymedzenia). 

 *** Príčina prevodu listu vlastníctva môže byť nasledovná: predaj (vrátane využitia hypotéky), dedičstvo, dar a iné. 

 

Tapu existuje v dvoch odlišných farbách, červená a modrá. Majiteľ obdrží Červené Tapu po dokončení projektu a získaní Kolaudačného rozhodnutia. Jedná sa o vlastníctvo rezidenčnej nehnuteľnosti, tzn. apartmán, vila, alebo komerčnej nehnuteľnosti. Modré Tapu je určené pre majiteľa nezastavaného pozemku.

TAPU, List Vlastníctva - Vlastnícke právo na nehnuteľnosť v Turecku
TAPU, List Vlastníctva - Vlastnícke právo na nehnuteľnosť v Turecku

Kontaktný formulár

Zadajte kód

Kontaktujte nás cez WhatsApp! Kontaktujte nás cez WhatsApp!
Kontaktujte nás cez WhatsApp!