Alanya Reality
Výstavba & Investovanie

Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku

Zdravotné poistenie a Lekárska starostlivosť v Turecku

Pre každého z nás je najdôležitejšou prioritou naše osobné zdravie. Ak plánujete dlhšie časové obdobie alebo dokonca trvalý pobyt v zahraničí, nezabudnite na zdravotné poistenie platné v príslušnej krajine.

Kvalitné lekárske služby zdravotného strediska v Turecku sú finančne náročné, preto odporúčame naším klientom uzatvoriť si poistenie priamo od miestnej spoločnosti. V závislosti od Vašej konkrétnej situácie a požiadaviek, Vám zástupca poisťovne ponúkne optimálne riešenie a poskytne detailné informácie ohľadom výšky poistného krytia. 

Podľa posledných zmien v zákone, zmluva o uzatvorení zdravotného poistenia na území TR je nevyhnutná pri vybavovaní žiadosti o predĺženie povolenia na pobyt v Turecku pre cudzích štátných príslušníkov. Platnosť zdravotného poistenia musí pokryť obdobie platnosti povolenia na pobyt uvedené vo Vašej žiadosti.

V  mnohých prípadoch hľadania lekárskej starostlivosti v Turecku, či už vo verejnej alebo súkromnej nemocnici a ambulancii, Vám na základe poistenia poskytnú výrazné zníženie poplatku za požadované zdravotné služby.

Informácie a podmienky ohľadom výšky poistného krytia liečebných nákladov sú špecifikované vo Vašej poistnej zmluve ako jednotlivca.  

Všetkým naším klientom želáme pevné zdravie a odporúčame poistenie liečebných nákladov v Turecku pre Vás a Vašu rodinu! 

 

Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku

Jeden z najdôležitejších krokov ako si zabezpečiť bezpečie Vášho domova je poistenie nehnuteľnosti. To odporúčame špeciálne klientom, ktorí sa zdržujú počas roka dlhšie časové odbdobie mimo územia TR. 

Vašu nehnuteľnosť a domácnosť si môžete poistiť voči nepriaznivým vplyvom atmosféry a prírodným javom, živelným udalostiam, vandalizmu, odcudzenia majetku, atď. Poistenie nehnuteľnosti pre prípad zemetrasenia, DASK, je povinné. Vyžaduje sa pri registrácii vodomeru a elektromera ako aj vybavovaní žiadosti o povolenia na pobyt v TR. 

Naši poistní konzultanti Vám poskytnú užitočné informácie o rôznych typoch poistenia na hnuteľný a nehnuteľný majetok. 

 

Komunikácia s poisťovňou

V závislosti od Vašej konkrétnej situácie, preferencií a požiadaviek počas komunikácie so zástupcom poisťovňe, vyberieme pre Vás optimálnu ponuku ako garanciu bezpečného a pokojného domova. Ďaľšou výhodou úspešného uzatvorenia poistnej zmluvy a podmienok vyhovujúcich práve Vám je aj výborná jazyková znalosť zamestnancov našej kancelárie. 

V prípade potreby zdravotnej starostlivosti, Vám budeme ochotní asistovať pri preklade lekárskych služieb ako aj osobných želaní požadovaných pre liečbu. 

Ak sa počas obdobia Vašej neprítomnosti v Turecku vyskytne poistná udalosť, kompetentný zástupca spoločnosti Memoshome Vám pomôže kontaktovať poisťovňu a zabezpečiť vhodné riešenie pre odstránenie vzniknutej škody na majetku.

Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku
Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku
Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku
Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku
Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku
Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku

Kontaktný formulár

Zadajte kód

Kontaktujte nás cez WhatsApp! Kontaktujte nás cez WhatsApp!
Kontaktujte nás cez WhatsApp!