ARVE BOLIG I TYRKIA

INHERITING PROPERTY IN TURKEY

Arv av fast eiendom i Tyrkia 

Kjøp av eiendom er en stor investering og vi forventer oss å kunne bruke boligen vår i lang tid fremover.  Men hva vil så skje med din bolig når du er borte? Hvem skal få lov til å bo der?

Arv av eiendom for utlendinger i Tyrkia skjer i henhold til lovene i det landet der de er borgere. Når det skal gjøres opp arv, vil en tyrkisk domstol be om dokumenter fra ditt hjemland.

Arvelover er tross alt relativt kompliserte selv i ditt eget land, og når det kommer til eiendom i utlandet blir ting enda mer komplisert grunnet mangel på kunnskap om språk, lover og skikker.

Vi anbefaler derfor å opprette et testament i ditt hjemland men også et lignende dokument hos Notarius Publicus her i Tyrkia.  Å opprette et testamente i Tyrkia tar bare en arbeidsdag og vil spare din familie for verdifull tid.

 

Hele prosedyren er meget enkel. Til å begynne med bør du forberede følgende dokumenter:

1. Ditt pass i original pluss kopi

2. Skjøtet i original og kopi

3. Kopier av arvingenes pass

4. 4 bilder av deg

5. Tyrkisk skattenummer

Du avtaler deretter en tid med en autorisert oversetter/tolk, notarius publicus og to vitner. Vær oppmerksom på at vitnene må være tyrkiske statsborgere. Oversetteren begynner med å oversette ditt pass til tyrkisk.

Alle dokumenter leveres inn til Notarius Publicus hvor notaren forbereder teksten i testamentet. Oversetteren vil oversette teksten muntlig for deg og endringer kan gjøres hvis det er nødvendig. Testamentet er utarbeidet i tre eksemplarer, hvert eksemplar inneholder et bilde og underskrift av personen som utsteder viljen, samt underskriftene til de to vitnene og tolken.

Når det blir nødvendig tar arvingene med sin kopi av testament, dødsattesten og eventuelle andre dokumenter til en advokat i Tyrkia. Advokaten vil sende en forespørsel til departementet, sende dokumentene til retten og få en rettsavgjørelse slik at eiendomsretten til eiendommen vil overføres til arvingene av eiendommen. Det tar vanligvis svært liten tid.

Memoshome Sevice hjelper deg å forberede alle nödvendige dokumenter og veileder deg gjennom hele prosedyren.

Vi ønsker deg selvsagt et langt og lykkelig liv i din leilighet eller villa her i Tyrkia, men det er også greit å være forberedt.

    Compare