Nødvendige dokumenter ved kjøp av bolig i Tyrkia

Kjøpsprosedyre ved bolig i Tyrkia

Kjøp av eiendom for nordmenn i Tyrkia er en relativt enkel prosess, men det er imidlertid noen ting som er viktig å vite.

Memoshome hjelper deg og veileder deg gjennom hele kjøpeprosessen.

Når du har besluttet deg for å kjøpe en bolig, vil det først opprettes en kjøpekontrakt. Kontrakten omfatter all nødvendig informasjon om megler, selger, kjøper, eiendommen og betaling. Ved signering av kontrakten betales et depositum, sluttbetaling skjer i forbindelse med overføring av skjøte.

 For å fullføre prosessen til å søke om Tapu (skjøte) i ditt navn, trenger vi følgende dokumenter:

Tyrkisk skattenummer: Et ID nummer som er tilgjengelig gratis på det lokale skattekontoret. Å ordne dette tar bare ca 10 til 15 minutter.

For å motta et tyrkisk skattenummer kreves det at du selv er tilstede.

 Passbilder 4 stk: 2 stk til Tapu og 2 stk til fullmakt hos notarius publicus.

Fullmakt: En fullmakt er et offentlig dokument utarbeidet av notarius publicus som gir oss retten til å fullføre alle nødvendige forpliktelser for Tapu og andre nødvendige kontakter med tyrkiske myndigheter. De fleste av våre kunder velger å gi en fullmakt til oss da de ikke har mulighet å selv være tilstede i Tyrkia under hele kjøpsprosessen. Fullmakten gir oss også retten til å registrere  strøm og vannabonnement i ditt navn.

    Compare