Oppholdstillatelse i Tyrkia

Oppholdstillatelse i Tyrkia

Søknad om oppholdstillatelse og fornyelse av oppholdstillatelse i Tyrkia. 

Mange nordmenn har bosatt seg i Tyrkia, enten hele året eller store deler av året. Alle utlendinger som ønsker å bo i Tyrkia lengre enn 90 dager må søke om tyrkisk oppholdstillatelse hos tyrkiske myndigheter.

Kjøp av eiendom i Tyrkia gir eieren og hans/hennes nærmeste familie rett til å få oppholdstillatelse med mulighet til fornyelse etter utløpsdato.

Prosedyren ved å søke om oppholdstillatelse begynner med at du først via nettet booker tid for et personlig møte hos et av immigrasjonsmyndighetens regionale kontorer.

Du trenger forberede og skanne følgende dokumenter:

* Helseforsikring i Tyrkia
* DASK – obligatorisk jordskjelv forsikring
* En tyrkisk bankkonto i ditt navn som oppviser et beløp på US $ 500 per person og måned. Det vil si at det for en person å få oppholdstillatelse krever at han/hun har et minimumbeløp på 6000 US $. Det er også mulig å sette inn tilsvarende beløp i Euro eller Tyrkiske lira.
* 4 biometriske passbilder
* Tapu ( skjøte på leiligheten )
* En nyere kopi fra TAPU kontoret som bekrefter at eiendommen fremdeles tilhører deg
* Kopier av ditt pass (siden med bilder og siden der siste innreise i landet er registrert)
* Tyrkisk skattenummer

Etter å ha gjort klar alle de nødvendige dokumenter, fyller du ut et skjema på nettsiden: https://e-ikamet.goc.gov.tr/

Systemet vil deretter be deg om å velge en dato og et klokkeslett for et personlig besøk på et av immigrasjonsmyndighetens regionale kontorer der du tar med deg kopi av Tapu og alle andre dokumenter. (Husk: for mye er bedre enn forlite!)
Søknaden blir behandlet av en saksbehandler på det lokale kontoret. Dersom søknaden blir innvilget blir søkeren gitt et papirbevis. Senere vil søkeren motta oppholdstillatelse kortet i posten.

For å forlenge oppholdstillatelse, vil det være tilstrekkelig å fylle ut spørreskjemaet på nettsiden og sende dokumentene som rekommandert brev.

Å samle inn de nødvendige dokumenter som kreves og forberede søknaden kan være vanskelig og tidskrevende, spesielt hvis det er første gang du søker.

Memoshome Service hjelper deg gjerne gjennom hele prosessen. 

    Compare