TAPU – Skjøte

TAPU - Skjøte

TAPU (skjøte) er det offisielle dokumentet som viser en eiendoms rettmessige eier.

TAPU inneholder eiers fulle navn med bilde samt detaljert informasjon om eiendommen.

Etter godkjenning fra de aktuelle kontrollorganer/myndigheter for utenlandske borgere og betaling av alle relevante skatter og avgifter, mottar kjøperen sitt TAPU, det dokument som bekrefter at overføring av eierskap fra selgeren til den nye eieren er utført. Prosdyren med å få TAPU registrert på ny eier tar kun mellom 1-3 dager.

 

Følgende opplysninger står spesifisert i et TAPU:

1. Region

2. By

3. Område/ kvartal

4. Landsby

5. Gate

6. Beliggenhet

7. Gårdsnummer/Bruksnummer

8. Eiendomstype*

9. Tomtens størrelse i m2

10. Boundaries

11. Godkjent bruksrett

12. Ligningsverdi

13. Purpose of the real estate**

14. Andel av tomt

15. Blokknummer

16. Etasje

17. Leilighetsnummer

18. Overføring fra hvem til hvem, anledning***

19. Eier

20. Dato for overføring, registrering av Tapu

21. Registreringsnummer

22. Underskrift fra skjøtekontoret

 

* Det finnes tre hovedtyper av eiendom: Tomter, Boligeiendom og Næringseiendom

** KAT MÜLKIYETI betyr eierskap av fast eiendom. rettigheter til land og gjennomført bolig bygget på denne.

** KAT IRTIFAKI betyr eierskap av fast eiendom, rettigheter til land og den pågående bolig bygget på denne.

** DEVRE MULK betyr at man kjøper kun retten til å bruke eiendommen for en kort periode på et år (en slags timeshare).

*** Årsak til overføring av en eiendom kan for eksempel være: salg, arv, gave etc.

Et TAPU finnes i to forskjellige farger, røtt og blått. Røtt TAPU viser eierskap av en leilighet, villa eller en kommersiell eiendom. Blå TAPU viser eierskap av land.

    Compare