Bankový Účet a Daňové Číslo

Bankový Účet a Daňové Číslo

Ako si založiÅ¥ Učet v tureckej banke a získaÅ¥ Daňové číslo (Turecké Identifikačné ÄŒíslo)

Občania všetkých štátov majú možnosÅ¥ otvoriÅ¥ si účet v tureckej banke. Bankový účet v EUR, cudzej mene Dolár a Turecká líra. To je nevyhnutné pre udelenie povolenia na pobyt v TR, registrácii automatickej platby účtu za elektrinu, vodu, atď.

Pre otvorenie účtu v banke potrebujete nasledovné dokumenty:

1 – Váš cestovný pas;
2 – Doklad preukazujúci adresu pobytu v Turecku alebo v inej krajine (účet za vodu alebo elektrinu vystavený na Vaše meno, preklad dokumentu potvrdzujúceho registráciu o pobyte, fotokópiu platného povolenia na pobyt v TR alebo iné);
3 – Daňové číslo (Turecké Identifikačné ÄŒíslo).

Pre získanie daňového čísla sa musíte osobne dostaviÅ¥ na daňový úrad. Preukážete sa cestovným pasom, pripravenú kópiu odovzdáte, nahlásite presnú adresu Vášho pobytu v Turecku. Od príslušníka úradu následne obdržíte doklad s individuálnym identifikačným číslom. Celý proces zaberie max. 15 minút a Vaša osobná účasÅ¥ je nevyhnutná.

Doklad si dôkladne uchovajte, pretože toto číslo budete potrebovaÅ¥ pri založení účtu poprípade získania pôžičky v tureckej banke, počas registrácie Tapu listu vlastníctva, pri žiadaní o povolenia na pobyt v Turecku, uzatvorení poistenia, kúpe auta a v ďaľších podobných situáciach.

Memoshome Služby sú tu pre Vás, ak potrebujete asistenciu pri vybavovaní potrebných dokumentov a otvorení účtu v banke. S nami môžete počítaÅ¥!

    Compare