Kúpna Procedúra

Kúpna Procedúra

Obhliadka nehnuteľností

Skôr ako pricestujete do Turecka a absolvujete Memoshome bezplatnú obhliadku nehnuteľností, informujte sa priamo vo Vašej banke o možnostiach financovania Vášho vysnívaného domu na Tureckej riviére, pri Egejskom pobreží alebo v Istanbule.

Akonáhle si zakúpite letenku, nahláste nám presné údaje ako dátum a čas príletu, číslo letu a názov letiska. Na základe Vami uvedených informácií, pre Vás zabezpečíme letiskový transfer a poskytneme ubytovanie max. počas obdobia 1 týždňa. Ubytovanie a letiskový transfer sú zahrnuté v rámci inšpekčnej cesty.

Po uskutočnení kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom spoločnosti Memoshome, Vám preplatíme náklady za letenku, odpočítaním poplatku z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Maximálne však pre dve osoby a to v celkovej výške 1 000€.

Memoshome inšpekčná cesta je zorganizovaná individuálne pre každého nášho klienta, prezentácia a obhliadka nehnuteľností prebieha podľa Vaších požiadaviek.

 

Podpísanie kúpnej zmluvy

Ak sa rozhodnete pre kúpu nehnuteľnosti v Turecku, spíšeme spoločne kúpno – predajnú zmluvu. Pri podpise zmluvy je potrebné zaplatiÅ¥ zálohu vo výške min. 1 000€ na zaistenie vybranej nehnuteľnosti. Výška zálohy závisí od kúpnej ceny nehnuteľnosti. V zmluve sú uvedené všetky potrebné informácie ako realitná kancelária, kupca, predajca, nehnuteľnosÅ¥ a splátkový kalendár.

Plán splátok musí byÅ¥ odsúhlasený developérom alebo vlastníkom nehnuteľnosti, a preto sa môže líšiÅ¥ podľa typu nehnuteľnosti.

Základné pravidlo však zostáva rovnaké: Právoplatným vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate po obdržaní listu vlastníctva Tapu na Vaše meno. To je však uskutočnené až keď je uhradená posledná splátka, a tým aj zároveň celá kúpno-predajná cena nehnuteľnosti.

 

Udelenie plnej moci

Aby sme Vám uľahčili celý kúpny proces, je potrebné udeliÅ¥ nám plnú moc a mohli Vás tak zastupovaÅ¥ vo Vašom mene na úradoch pri vykonávaní formalít ako sú prevzatie a registrácia listu vlastníctva na Tapu úrade, registrácia vodomeru a elektromera, zriadenie telefónnej linky a Internetu. Splnomocnenie musí byÅ¥ overené notárom, prísažný prekladateľ pretlmočí text obsiahnutý v splnomocnení podľa Vašej jazykovej znalosti.

Ak sa novým majiteľom nehnuteľnosti stáva viac ako jedna osoba, v splnomocnení musí byÅ¥ uvedený a podpísaný každý jeden splnomocniteľ.

 

Daňové číslo / Účet v banke

Pomôžeme Vám so všetkými praktickými záležitostiami ako sú, získanie daňového čisla a založenie osobného účtu v tureckej banke.

 

List vlastníctva Tapu

Po dokončení procedúr požadovaných pre uskutočnenie prevodu nehnuteľnosti, sú všetky potrebné dokumenty predložené úradu registrácie nehnuteľnosti Tapu a Katastru v konkrétnom meste a okrese kde je nehnuteľnosÅ¥ nadobudnutá. Obdobie vybavovania listu vlastníctva Tapu, prevod a registrácia, si vyžaduje 1-3 dni.

TAPU je právny dokument dokazujúci plné vlastnícke právo na nehnuteľnosÅ¥ nadobudnutú v Turecku.

    Compare