Povolenie na Pobyt v Turecku

Povolenie na Pobyt v Turecku

Kúpa nehnuteľnosti v Turecku dáva vlastníkovi právo získaÅ¥ povolenie na pobyt, ktoré v prípade potreby môže byÅ¥ následne predĺžené pred uplynutím doby platnosti. Spolu s ním/ňou môže požiadaÅ¥ o povolenie aj najbližšia rodina a príbuzní ako rodičia, manželka/manžel a neplnoleté deti.

Od apríla 2015, bolo oficiálne stanovené dohodnúÅ¥ si vopred stretnutie na migračnom oddelení pre predloženie žiadosti a ostatnej dokumentácie za účelom získania alebo obnovenia povolenia na pobyt v TR na základe vlastníctva nehnuteľnosti.

 

 Celý proces vybavovania si vyžaduje pripraviÅ¥ a oskenovaÅ¥ nasledujúce dokumenty:

* Zdravotné poistenie v Turecku (PlatnosÅ¥ zdravotného poistenia musí pokryÅ¥ obdobie platnosti povolenia na pobyt uvedené vo Vašej žiadosti);
* DASK (povinné poistenie nehnuteľnosti pre prípad zemetrasenia);
Aktuálny výpis z Vášho osobného účtu v tureckej banke potvrdzujúci dostupnosÅ¥ finančných prostriedkov, US$ 500 na osobu a mesiac pobytu. To znamená, pre získanie povolenia na rok pre jednu osobu musíte maÅ¥ k dispozícii na účte najmenej US$ 6 000.  Tiež je možný ekvivalent tejto sumy v mene EUR alebo Turecká líra;
4 biometrické fotografie;
Tapu (List vlastníctva);
Aktuálne osvedčenievydané Tapu Úradom, potvrdzujúce Vaše vlastníctvo na nehnuteľnosÅ¥ v TR je stále právoplatné a nezmenené;
Cestovný pas (strana s fotografiou a údajmi o identite, strana s uvedeným dátumom posledného vstupu do krajiny);
Turecké Daňové ÄŒíslo.

 

Ak už máte pripravené a oskenované všetky uvedené dokumenty, vyplňte formulár na web stránke: https://e-ikamet.goc.gov.tr/

Vašou povinnosÅ¥ou je zaplatiÅ¥ príslušný poplatok, pre vyhotovenie preukazu a získanie povolenia na pobyt v TR, uhradené daňovému úradu. Výška poplatku závisí od Vašej národnosti, ako aj obdobia pobytu o ktoré žiadate. Potvrdenie o uskutočnenej platbe sa prikladá k žiadosti, jedno vyhotovenie v podobe kópie si odložte ako doklad pre Vás.

Po vyplnení dotazníka, Vás systém okamžite vyzve vybraÅ¥ si z dostupných možností, presný dátum a čas, stretnutia na migračnom úrade. Na migračnom oddelení cudzineckej polície odovzdáte originály požadovaných dokumentov, potvrdenie o zaplatení stanoveného poplatku, kópiu Tapu list vlastníctva. Preukážete sa cestovným pasom a odovzdáte kópiu strany s fotografiou ako aj dátumom posledného vstupu do krajiny. Nezabudnite si priniesÅ¥ vytlačený dotazník spolu s uvedeným potvrdením o dátume a čase stretnutia.

Vyhotovený preukaz, povolenie na pobyt, bude zaslané priamo na Vašu adresu v TR v rozpätí 1-2 mesiacov. Ak nebudete osobne prítomný doma pre prevzatie zásielky, preukaz si môžete vyzdvihnúÅ¥ na hlavnej pošte v meste pobytu.

Počas celého procesu vybavovania formalít sa môžu vyskytnúÅ¥ situácie, kedy budete potrebovaÅ¥ poradiÅ¥. Naši realitní zamestnanci sú tu pre Vás aj pri riešení takýchto záležitosti!

Dlhoročné pracovné skúsenosti a znalosti spoločnosti Memoshome sú zárukou spokojnosti našich klientov, vďaka čomu si aj práve Vy môžete spokojne užívaÅ¥ dovolenkové chvíle spolu s rodinou.

    Compare