Potrebné dokumenty pri kúpe

Potrebné dokumenty pri kúpe

Dokumenty potrebné pri kúpe nehnuteľnosti v Turecku

Nákup nehnuteľnosti v Turecku, platný pre zahraničné osoby, je jednoduchý a bezpečný proces. Vyžaduje si len niekoľko potrebných dokumentov. Prosím pozorne si prečítajte uvedené informácie rozdelené do dvoch kategórii; Dokumenty samostatne pripravené spoločnosťou Memoshome a Dokumety vybavené Vami osobne spolu s našou asistenciou pri dokončovaní formalít.

Memoshome Stavebná spoločnosť & Realitná kancelária pre Vás samostatne pripraví nasledujúce dokumenty:

Všetky registračné dokumenty a licencie Memoshome pre vykonávanie realitnej činnosti;
Všetky právne dokumenty súvisiace s kúpou nehnuteľnosti v Turecku, platné pre cudzích štátnych príslušníkov;
Všetky dokumenty späté s Vami vybranou nehnuteľnosťou ako údaje o prítomnosti akéhokoľvek zaťaženia záväzkami na nehnuteľnosť, záložné právo alebo hypotéka;
Kúpna zmluva v tureckom jazyku, odborne preložená do Vášho rodného jazyka;
Celý súbor príslušných dokumentov stavebnej spoločnosti alebo údajov od pôvodného majiteľa ak sa jedná o tzv. nehnuteľnosť z druhej ruky.

Dokumenty vybavené Vami osobne, spolu s asistenciou spoločnosti Memoshome:

Daňové číslo: Táto procedúra zaberie len 10-15 min. Vášho času. Pre získanie osobného Daňového Čísla sa vyžaduje Vaša prítomnosť a preukázanie cestovného pasu.
Biometrické fotografie pasového formátu: Do listu vlastníctva sa pridáva jedna fotografia majiteľa, a druhá sa uvádza v Katastri nehnuteľností. Ďalšie extra 2 fotografie sú potrebné pre notára.
Úradný preklad Vášho pasu: Úradný prekladateľ pripraví oficiálny preklad podľa štandardného formulára, ktorý vystavuje Tapu Office (Úrad zodpovedný za prevod vlastníctva nehnuteľnosti). Následne, vyhotovený preklad je oficiálne overený notárom v notárskej kancelárii.
Udelenie plnej moci: Ak nemôžete byť osobne prítomný na Tapu úrade pri udeľovaní Listu vlastníctva, zástupca realitnej kancelárie Memoshome je ochotný prevziať tento dokument za Vás. Aby však mohol túto činnosť uskutočniť bez Vašej prítomnosti, potrebujeme od Vás notárom overené splnomocnenie. Prísažný prekladateľ pretlmočí text obsiahnutý v splnomocnení podľa Vašej jazykovej znalosti. Náš realitný zástupca preukazuje oficiálne potvrdenie o udelení plnej moci pri vykonávaní ostatných potrebných procedúr ako sú registrácia listu vlastníctva na Vaše meno, registrácia vodomeru a elektromera, zriadenie telefónnej linky a internetu.

    Compare