Kjøp av eiendom for utlendinger i Tyrkia er en relativt enkel prosess, men det er imidlertid en del dokumenter som må på plass.

Følgende dokumenter vil vi i Memoshome kunne utarbeide og kontrollere for å forberede kjøpet:

  • Alle registreringsdokumenter og lisenser for vår eiendomsvirksomhet Memoshome
  • Alle juridiske dokumenter knyttet til kjøpers rettigheter for å kjøpe eiendom i Tyrkia
  • Alle dokumenter knyttet til eiendommen som skal kjøpes, inkludert heftelser og pantelån.
  • En kjøps- og salgskontrakt på tyrkisk med oversettelse til ditt morsmål
  • Alle nødvendige dokumenter fra byggefirmaet eller selgeren av leiligheten dersom den kjøpes brukt.

Følgende dokumenter vil vi klargjøre og ferdigstille sammen med deg som kjøper:

Skattenummer: Dette tar ca. 10-15 minutter å opprette. Her må kjøper være personlig til stede, og medbringe pass.
4 biometriske foto av kjøper: For matrikkelregisteret og notarius publicus
Oversettelse av ditt utenlandske pass utarbeidet av en godkjent oversetter: Dokumentet notariseres deretter på et notarkontor.
Fullmakt: Dersom kjøper ikke selv kan være til stede for å få utdelt skjøte, kan vi i Memoshome hente det ut for deg med en fullmakt bekreftet av notarius publicus. Ved denne fullmakten vil det også være en godkjent oversetter til stede, for å oversette alt til ditt morsmål. Denne fullmakten vil også være nødvendig dersom vi skal kunne utføre annet gjøremål som registrering av vann og strømmålere, samt tilkobling av internett og telefonabonnement.