VANN OG STRØMABONNEMENT

Når du har mottatt ditt skjøte og overtatt eiendommen i Tyrkia, er det på tide å samle alle nødvendige dokumenter for å kunne opprette abonnement for vann, strøm, internett og telefoni. Vi står klare til å bistå deg med denne prosessen, alternativt kan vi også opprette alt dette for deg dersom det foreligger en fullmakt.

For å opprette vann- og strømabonnement er det nødvendig med to kopier av følgende dokumenter:

– Kopi av pass
– Kopi av skjøte (TAPU)
– Kopi av brukstillatelsen (ISKAN)
– Kopi av gyldig jordskjelv forsikring (DASK)
– Tyrkisk skattenummer
– Spørreskjema (fra henholdsvis vannservice- eller energiselskap).

Dersom du har kjøpt bolig i et nytt bygg, tar du med disse dokumentene til vannservice selskapet, signerer kontrakt og utfører betaling for abonnementet. Deretter, enten samme kveld eller tidligst neste morgen, kommer en av de ansatte og monterer vannmåler for din bolig. Dersom du har kjøpt en brukt bolig vil omkostningene for omregistrering være betydelig lavere.

For å få tilkoblet strøm leverer du de samme dokumentene til strømselskapet, signerer kontrakt og betaler avgift. Du vil deretter ha strøm i løpet av samme kveld, eller senest neste dag. Dersom du har kjøpt en brukt leilighet vil prisen for omregistrering av eksisterende strømabonnement være betydelig lavere.

TELEFON OG INTERNETT ABONNEMENT

Abonnement for både telefoni og internett kan opprettes på samme sted, hos leverandøren Turk Telekom, som er den største operatøren i Tyrkia. Du avtaler først et møte med en av Turk Telekom sine representanter, som vil finne et passende tilbud for dine behov. Etter signering av kontrakten vil du innen 2-3 dager få installert modemet hjemme hos deg, og samtidig få satt opp internett og telefonforbindelse.

Alle disse abonnementene, både strøm, vann, internett og telefoni, faktureres hver måned. For å unngå forsinket betaling og ekstra gebyr kan du opprette avtalegiro på alle disse tjenestene via din tyrkiske konto, eller overlate dette til vår Home Service avdeling som vil følge opp betalingene for deg dersom du selv ikke er til stede.