SKJØTE

Skjøte for eiendommen, er det offisielle dokumentet som bekrefter eier av boligen i Tyrkia – kalt TAPU.

Etter at alle dokumenter i forbindelse med kjøp og salg av boligen er behandlet hos myndighetene (https://www.tkgm.gov.tr/tr), og alle skatter og avgifter er betalt, mottar kjøperen sitt skjøte. Det er dette dokumentet som bekrefter at overføringen fra gammel til ny eier er fullført. Prosedyren med å få skjøtet i sitt navn tar ca 1-3 virkedager, og dette kan også hentes ut av våre ansatte dersom fullmakt er underskrevet.

I Tyrkia er det eneste offisielle statlige kontoret som kontrollerer og utgir skjøte The Office of Cadastre and Tapu (Matrikkel- og Tapukontoret). Denne organisasjonen er statens garanti for at en overføring av eiendom er gyldig. Når kjøperen mottar godkjent svar fra de nødvendige organisasjonene, vil de få utdelt det offisielle skjøtet (Tapu), som bekrefter at overføringen av den nye eiendommen fra selger til kjøper er utført.

Registrering og uthenting av skjøtet, Tapu, for en utenlandsk statsborger tar ca 1-3 virkedager. Den generelle regelen for kjøp av bolig, er at hele kjøpesummen skal være betalt til selgeren, innen kjøper mottar dokumentet.

Det kan være både en eller flere personer som står som eiendomsbesittere på skjøtet.

Følgende data står spesifisert på skjøtet:

1. Region
2. By
3. Område/distrikt
4. Landsby
5. Gate
6. Beliggenhet
7. Gårds- og bruksnummer
8. Hvordan type eiendom*
9. Tomtens areal
10. Grenser
11. Bruksrett**
12. Likningsverdi
13. Formålet med eiendommen
14. Andel av tomten
15. Blokk
16. Etasje
17. Leilighets nummer
18. Tidligere eier, og grunnlaget for eierskiftet***
19. Eier av eiendommen
20. Dato for overføringen (registreringen av skjøte)
21. Registreringsnummer
22. Signatur fra overordnet ved skjøtekontoret, eller annen person med prokura

*Det finnes tre typer eiendom: tomter, boligeiendom og næringseiendom
** KAT MÜLKIYETI betyr eierskap av tomten og ferdigstilt bolig som er bygget på denne
**KAT IRTIFAKI betyr eierskap av tomten  og pågående bolig som bygges på tomten
**DEVRE MULK betyr at man kun kjøper retten til å bruke eiendommen for en kort periode i løpet av et år (f.eks: timeshare-konsept)
***Årsak til overføring av eiendommen f.eks: salg, arv, gave etc. 

Et skjøte finnes i to forskjellige farger, rødt og blått. Rødt skjøte viser eierskap av en leilighet, villa eller kommersiell eiendom. Blått skjøte viser eierskap av land/tomt.