ETTER KJØP 

Det er viktig for oss at du også føler deg ivaretatt etter et kjøp igjennom oss. Det er mye som må bli tatt hånd om for å holde boligen ved like. Vi har derfor satt sammen en egen Home Care pakke som vi tilbyr alle våre kunder etter kjøp. 

Pakken inkluderer følgende: 

– Regelmessige kontroller og utlufting av boligen minimum 2 ganger i måneden når du ikke er til stede. –
– Oppbevaring av nøkler
– Betaling av regninger tilknyttet boligen som forsikring, vann, strøm og eiendomsskatt.
Assistanse ved forsikring av boligen dersom det skulle oppstå en eventuell skade. Vi holder kontakten med forsikringsselskapet på vegne av deg.
– Transport til og fra flyplass (egne priser).
– Vask av boligen før og etter bruk (egne priser).
– Bestilling av vann og gass
– 24/7 vakttelefon for nødsituasjoner
– Vi stiller som representant for deg ved generalforsamlinger dersom du selv ikke kan være til stede.
– Ved sen ankomst kan vi handle inn mat og drikke før dere kommer
– Hjelp med utleie av din bolig
– Assistanse ved søknad om oppholdstillatelse

Pris på tjenesten er fra 265€ per år.