ARV AV EIENDOM I TYRKIA

Å kjøpe en eiendom er en stor og seriøs investering. Planen er jo selvsagt å bruke eiendommen med glede i lang tid fremover, men samtidig lever vi ikke evig. Så, hva vil skje med eiendommen når eier har gått bort? Hvem har rettighetene til å bo på eiendommen?

Arv av eiendom eid av utenlandske statsborgere i Tyrkia skjer i henhold til de lovene som er satt der vedkommende er statsborger. Når en avgjørelse vedrørende arv av fast eiendom skal tas, vil tyrkisk domstol uten tvil be om rettigheter til dokumenter fra eiers hjemland.

Vi anbefaler derfor alltid å lage et testamente for den tyrkiske eiendommen hos en notar i ditt hjemland, og i tillegg opprette et tilsvarende dokument med notar i Tyrkia for å ha alle formaliteter på plass. Å opprette et testamente i Tyrkia tar kun én virkedag, og vil spare familien for mye arbeid i etterkant.

Prosedyren er kort, og til å begynne med trenger vi følgende dokumenter:
– Ditt pass og en kopi av alle brukte sider
– Skjøte (Tapu), og en kopi av dette
– Kopi av passet til vedkommende som skal arve eiendommen
– 4 biometriske foto av eier av eiendommen
– Tyrkisk skattenummer

Det må også avtales møte med en godkjent oversetter (hans/hennes hjelp vil være nødvendig hele dagen), notarius publicus og to vitner. Vær oppmerksom på at begge vitnene må være tyrkiske statsborgere.

Dagen før avtalen hos notaren sendes en kopi av passet ditt til oversetteren, slik at dette kan forberedes før møtet. Samme dag som møtet hos notaren holdes må du, sammen med oversetter reise til et statlig sykehus for å få et sertifikat for din mentale helse. Dette sertifikatet er kun gyldig i én dag, så her er det viktig at du møter på sykehuset tidlig om morgenen, da notaren kun er åpent frem til klokken 17:00.

Når alle dokumentene nevnt ovenfor er klare, må du møte hos notaren. Vitnene må ta med sine egne pass, og møte sammen med deg. Notaren vil utarbeide teksten for testamentet, og oversetteren vil deretter tolke teksten og oversette den for deg til ditt morsmål. Her kan du komme med endringer, dersom du ønsker det.

Det endelige testamentet utarbeides i tre eksemplarer. Hvert av kopiene inneholder et fotografi og signaturen til vedkommende som har utsendt testamentet, samt underskriftene til begge vitner og tolk. Det ene eksemplaret leveres til eieren av eiendommen, det andre blir hos notaren, og det tredje sendes til Befolkningsdepartementet.

Når tiden kommer, og det blir nødvendig, må arvtakeren av eiendommen i Tyrkia ta med sin kopi av testamentet, dødsattest og andre nødvendige dokumenter til Tyrkia, og kontakte en advokat her nede. Advokaten vil sende en forespørsel til departementet, og sende alle dokumentene til retten for å få en rettsavgjørelse. Dette tar vanligvis noen dager.

Vi i Memoshome hjelper deg å klargjøre all nødvendig dokumentasjon, og organisere hele prosedyren.

Vi ønsker deg et langt og godt liv i din bolig i Tyrkia.