Helseforsikring og medisinsk behandling i Tyrkia 

Som en selvfølge er helsen viktig og høyt prioritert for de fleste av oss. Det er derfor viktig å ha en god helseforsikring dersom du skal være utenlands over lengre tid. Det er også obligatorisk med en gyldig helseforsikring som dekker nødvendig behandling dersom uhellet skulle være ute, for å søke om oppholdstillatelse. 

Da medisinske tjenester i utgangspunktet er kostbart i Tyrkia, anbefaler vi at våre kunder kjøper helseforsikringen sin direkte fra lokale selskaper, som vil kunne veilede deg til det mest optimale alternativet. De vil gi deg detaljert informasjon om forsikringsbeløp og premie, samt ta hensyn til din situasjon og dine behov. 

I henhold til de siste lovendringene vedrørende fornyelse av oppholdstillatelse, er det kun mulig å få innvilget dette dersom du har en gyldig helseforsikring (forsikringen må dekke hele perioden du søker om oppholdstillatelse for). Vi har eksperter innenfor dette, som vil gi deg alle nødvendige råd rundt dette. 

Vi ønsker også å gjøre deg klar over at dersom du har en god helseforsikring, vil de fleste offentlige eller private sykehus og klinikker i Tyrkia la deg få en betydelig rabatt på kostnadene ved behandling. Dette vil stå beskrevet i deres forsikringsvilkår. 

Vi ønsker alle våre kunder det beste, og råder dere til å ha en godt dekkende helseforsikring for dere selv og dere barn.

Forsikring av eiendom i Tyrkia

Det er viktig å ha en god boligforsikring på din faste eiendom i Tyrkia, spesielt dersom du ikke er tilstede i boligen større deler av året. Du kan forsikre eiendommen din mot naturkatastrofer, brann, vannlekkasjer og innbrudd.

DASK er en obligatorisk forsikring mot jordskjelv for alle som eier bolig i Tyrkia. Dokumentasjon på gyldig DASK-forsikring kreves blant annet ved registrering av abonnement for vann og elektrisitet, samt ved søknad om oppholdstillatelse. 

Våre konsulenter vil gi deg all relevant informasjon om forskjellige typer forsikring, og bistå deg med de spørsmålene du måtte ha angående dette. 

 

Kommunikasjon med et forsikringsselskap på dine vegne

Om du ønsker kan en av våre konsulenter representere deg dersom uhellet skulle være ute, eller du har spørsmål til ditt forsikringsselskap. Vi vil alltid velge det alternativet som er mest optimalt for deg, slik at du ikke trenger å bekymre deg for dette. Våre konsulenter har utmerket beherskelse av det tyrkiske språket, og vil kjenne alle detaljer i henhold til din kontrakt.

Vi kan også tilby tolk og oversetter dersom du ønsker dette for dine forsikringsdokumenter, eller dokumentasjon for behandling til leger og helsepersonell. Hvis det skulle oppstå en hendelse som krever din forsikring og du ikke er til stede, kan du være trygg på at våre representanter gir deg all den hjelpen du trenger, og at vi kontakter forsikringsselskapet ditt umiddelbart for å løse problemet og reparere eventuelle skader.