Hvordan søke om og oppholdstillatelse og fornyelse av oppholdstillatelse i Tyrkia:

Dersom man skal oppholde seg i Tyrkia lengre enn 90 dager, må en søke om oppholdstillatelse hos tyrkiske myndigheter.

Ved kjøp av eiendom i Tyrkia, får eieren og dens nærmeste familie rett til oppholdstillatelse med mulighet for forlengelse etter utløpsdato dersom dette ønskes.

Søknadsprosessen starter med at du via nett booker tid for et personlig møte på et av immigrasjonsmyndighetenes regionale kontorer. Du må ha med deg følgende dokumenter:

1. Helseforsikring i Tyrkia (den private helseforsikringen må dekke den tiltenkte varigheten av oppholdstillatelsen)
2. DASK – obligatorisk jordskjelv-forsikring på eiendommen
3. En tyrkisk bankkonto i ditt navn som viser et kontoutdrag på USD 500 per person, per måned. For eksempel dersom en person søker om   oppholdstillatelse for et år må de vise til et minimumsbeløp på 6000 USD på sin tyrkiske konto. Det er også mulig å vise til beløpet i euro eller tyrkisk lira.
4. 4 biometriske pass foto
5. Tapu – skjøte av leiligheten
6. En nyere kopi fra Tapu-kontoret som beviser at boligen fortsatt er i ditt eie
7. Pass
8. Tyrkisk skattenummer

Etter å ha samlet alle nødvendige dokumenter, må du fylle inn en søknad på https://e-ikamet.goc.gov.tr/

Du er forpliktet til å betale for oppholdstillatelsen og dokumentavgifter til skattekontoret, og avgiften avhenger av din nasjonalitet og hvor lenge du ønsker å oppholde deg i Tyrkia. Du må vise til kvitteringer for at betalingene er utført når du leverer søknaden.

Når skjemaet er ferdig utfylt vil du få mulighet til å velge dato og klokkeslett for når du skal møte på immigrasjonskontoret med alle originale papirer, samt kopi av TAPU og ditt utenlandske pass. Husk også å ta med en kopi av skjemaet du har fylt ut på nett, og dokumentet for bekreftelsen på møtet.

Du vil deretter få tilsendt oppholdstillatelsen til oppgitt bostedsadresse i Tyrkia i løpet av 1-2 måneder. Dersom du ikke er til stede, kan du også få tillatelsen på hovedpostkontoret.

Å samle alle disse dokumentene kan av og til være både vanskelig og tidkrevende dersom en ikke kjenner systemet. Vi i Memoshome bistår deg gjerne med å søke om din oppholdstillatelse.